Връзки

     
     
20.02.2017 г.

СДРУЖЕНИЕ "МЛАДЕЖИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЛЯСКОВЕЦ" С ВТОРИ ПРОЕКТ ПО ЕРАЗЪМ +                


Сдружение "Младежи за развитие на Лясковец" за втори път ще изпълнява проект по Програма Еразъм +. Проектът „Activation of young people in rural areas- Mission Possible!”, е финансиран от ЦРЧР по договор 2016-3-BG01-KA105-035303 и е поредния, който ще се реализира на територията на Община Лясковец.
  10.01.2017 г.

СДРУЖЕНИЕТО ПРОВЕЖДА ИНФОРМАЦИОННА „НЕ НА ЕЗИКЪТ НА ОМРАЗА”
             


На 12 и 13 януари екипът и доброволците на Сдружение "Младежи за развитие на Лясковец" ще проведат информационна кампания „НЕ НА ЕЗИКЪТ НА ОМРАЗА”. Отпечатани са 1000 бр. диплени, които ще бъдат разпространени на територията на гр. Лясковец
     
31.10.2016 г.

СДРУЖЕНИЕ "МЛАДЕЖИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЛЯСКОВЕЦ"
ПРИКЛЮЧИ УСПЕШНО ПРОЕКТ ПО ЕРАЗЪМ +                       


Сдружение "Младежи за развитие на Лясковец" приключи успешно първият си проект по Програма Еразъм +. Проектът  “European youth citizenship - UNDER CONSTUCTION”,  беше финансиран от ЦРЧР по договор 2016-1-BG01-KA105-023339 и беше първият за Община Лясковец по сектор Младеж, Ключова дейност 1.
Младите хора от Лясковец участвали взели участие в дейностите оцениха високо възможностите, които им предлага ЕС и европейското гражданство в частност.


  04.10.2016 г.

СДРУЖЕНИЕ "МЛАДЕЖИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЛЯСКОВЕЦ" УСПЕШНО ПОДАДЕ 2 НОВИ ПРОЕКТА 
                  

На 4 октомври Сдружение "Младежи за развитие на Лясковец" успешно подаде 2 нови проекта по Програма "Еразъм+".  Първият проект е младежки обмен с младежи от 6 програмни страни от ЕС и при финансиране ще се реализира през месец април 2017 г.
Вторият проект е мобилност на младежки работници от 10 програмни страни и при одобрение ще бъде най-мащабният проект финансиран по Програма "Еразъм+" в Област Велико Търново.


     
15.08.2016 г.

МЛАДЕЖИ ОТ 6 СТРАНИ БЯХА ГОСТИ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ  
                
Община Лясковец беше домакин на 38 младежи от България, Полша, Румъния, Гърция, Кипър, и Чехия на 15 август 2016 г. В  Зала на Общински съвет Лясковец  кметът на на Община Лясковец д-р Ивелина Гецова и Председателят на ОбС Лясковец Даниела Арабаджиева обсъдиха с младите хора за  европейското гражданство, подходите и формите на работа с младите хора в Община Лясковец и възможностите за развитие на младите хора. Срещата беше организирана от екипът на Сдружение "Младежи за развитие на Лясковец"  по проект 2016-1-BG01-KA105-023339 European youth citizenship – UNDER CONSTUCTION финансиран по програма "Еразъм+".


  12.08.2016 г.  

MEЖДУНАРОДНА МЛАДЕЖКА       КРЪГЛА МАСА "ЕВРОПЕЙКО         МЛАДЕЖКО ГРАЖДАНСТВО"
             
На 12 август 2016 г. в Зала 30 на Младежки дом Велико Търново от 9:30 до 12:30 ч. Сдружение "Младежи за развитие на Лясковец" проведоха Международна младежка кръгла маса "Европейско младежко гражданство". В нея вземат участие представители на институции и младежки НПО от България, както и младежи и младежки работници от Полша, Румъния, Гърция, Кипър, Германия и Чехия. Сдружение „Младежи за развитие на Лясковец”.  Кръглата маса беше част от проект 2016-1-BG01-KA105-023339 European youth citizenship – UNDER CONSTUCTION финансиран по програма Еразъм+


     
16.07.2016 г.

ЕКИПЪТ НА СДРУЖЕНИЕТО        ЗАПОЧНА ПРИЛАГАНЕ НА   ИНОВАТИВНА МЕТОДИКА ЗА           МЛАДЕЖКА РАБОТА
               

На 16 юли екипът на Сдружение "Младежи за развитие на Лясковец" стартира прилагането на иновативна методика за младежка работа базирана на "добавената реалност" и играта PokemonGO.
Сдружение "Младежи за развитие на Лясковец"
е първата младежка НПО на територията на България, която включи PokemonGO  в работата си с младите хора на Лясковец.
Екипът на Сдружение "Младежи за развитие на Лясковец" апробира методиката на терен и при отчитане на успех ще започне промотирането на иновативната авторска методика.
  06.06.2016 г.

ПЪРВИ ОДОБРЕН ПРОЕКТ ПО    ПРОГРАМА ЕАРАЗЪМ +
                  
На 6 юни Председателят на  Сдружение "Младежи за развитие на Лясковец" подписа договор за финансиране на проект 2016-1-BG01-KA105-023339  “European youth citizenship - UNDER CONSTUCTION”, който ще бъде финансиран по Програма Еразъм +, сектор Младеж, Ключова дейност 1.
Това е и първия младежки проект на НПО от Община Лясковец одобрен по Програма Еразъм +. В проекта ще се включат 35 младежи и 7 лидери от 7 страни на ЕС (България, Хърватска, Румъния, Гърция, Чехия, Кипър и Германия) Проектът има продължителност 5 месеца и е финансиран с 18096 евро от Центъра за развитие на човешките ресурси. Резюме на проекта можете да откриете ТУК.

------------------------------------------   ----------------------------------------